Close
Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Ik wil kopen

Sociale kavels informatie

Hoe gaan we te werk?

Indien je een kavel wenst aan te kopen gaan we als volgt te werk:

  1. Wij onderzoeken samen met jou of je voldoet aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarden.
  2. Je bezorgt ons het ingevuld inschrijvingsformulier. Na betaling van 50 EUR inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE64 7835 2122 0352 is de inschrijving definitief.
  3. Je ontvangt een inschrijvingsbewijs en er wordt je gevraagd een document ingevuld terug te sturen met jouw kavel-voorkeuren.
  4. Jouw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van stek92 en zij wijzen je een kavel toe op basis van de toewijzingsregels.
  5. Indien je akkoord gaat met de toewijzing, onderteken je de éénzijdige belofte tot aankoop en stort een voorschot, momenteel bedraagt dit 1.977 euro, dat in mindering gebracht wordt van de koopsom.
  6. Jouw dossier wordt overgemaakt aan de Afdeling Vastgoedtransacties voor de opmaak en het verlijden van de aankoopakte.
  7. Ondertekening akte.

Let op, bij de ondertekening van de akte dienen zowel de kosten als de koopsom betaald te worden, de Afdeling Vastgoedtransacties en wij bezorgen je een afrekening.

Omdat het een sociale verkaveling betreft zijn er een aantal verplichtingen die aan de eigenaar van de sociale kavel worden opgelegd.

Raming van de kosten verbonden aan het verlijden van de akte verkoop sociale kavel, te betalen via de Afdeling Vastgoedtransacties:

  1. registratierechten, 10 % op de venale waarde (verschilt van de aankoopwaarde, zie gegevens kavels)
  2. provisie van 600 EUR voor de hypothecaire kosten (overschrijving akte, aandeel in hypo. attest, …) +  provisie van 100 EUR als aandeel in verkavelingsakte