Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Alles over de fusie tot stek92

Alles over de fusie tot stek92

Op 1 januari 2023 fusioneerden De Volkswoningen en Volkswelzijn uit Dendermonde en Hulp in Woningnood uit Berlare tot een nieuwe woonmaatschappij: stek92. Sinds 1 juli 2023 maken ook het sociaal verhuurkantoor Woonaksent en de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde deel uit van de stek92-familie.

Die fusies kwamen er naar aanleiding van een decreet van de Vlaamse Regering. Dat stelde dat vanaf 1 januari 2023 alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor moeten vormen, met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert vanaf nu in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied, dat vastgelegd werd door de lokale besturen.

Wat verandert er voor mij als…

ik woon in Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke of Berlare?

De belangrijkste verandering is dat je vanaf 1 januari 2023 huurder bent van stek92 en niet langer van Volkswelzijn, Hulp In Woningnood, De Volkswoningen of SVK Woonaksent. Verder verandert er voor jouw huurcontract niet veel. Als sociale huurder van stek92 kan je gewoon in jouw sociale woning blijven wonen en blijft je huurcontract lopen. 

ik woon in Aalst, Lede of Waasmunster?

Voor jou gelden dezelfde veranderingen als voor de inwoners van Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke of Berlare. Het enige verschil is dat stek92 voor jullie slechts een tijdelijke thuishaven vormt, tot dat de overdracht van de woningen aan de andere woonmaatschappijen volledig afgerond is.