Close
Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Ik wil huren

Kom ik in aanmerking?

Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden

Wanneer je een sociale woning of appartement wenst te huren, dan moet je je eerst inschrijven op de wachtlijst. Daarvoor moet je voldoen aan volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 1. Leeftijdsvoorwaarde
 2. Inkomensvoorwaarde
 3. Eigendomsvoorwaarde
 4. Inschrijving bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

De voorwaarden gelden voor:

 • De persoon die zich opgeeft als toekomstige referentiehuurder.
 • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is.

Leeftijdsvoorwaarde

Inschrijven gaat vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je je alleen inschrijven in volgende gevallen:

 • Je bent ontvoogd en hebt geen wettelijke ouders of familieleden meer die voor jou zorgen. Dat kan doordat je al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dat zo heeft beslist.
 • Je al zelfstandig begeleid woont.
 • Je zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst of OCMW je daarin begeleidt.

Je kan je niet inschrijven als je 18 jaar of ouder bent, maar de rechter je minderjarigheid verlengde.

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een beperking, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar gehuwde, wettelijke of feitelijke samenwoner, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen. Je moet dan een bewijs toevoegen van je inkomsten van de laatste 3 maanden.

Hoe hoog mag je inkomen zijn? Het maximale inkomen waarvoor je je kunt inschrijven in 2023:

Je gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2023
Alleenstaande28.105 EUR
Alleenstaande met handicap30.460 EUR
Gehuwden/ samenwonenden/ anderen42.156 EUR
Verhoging per persoon ten laste*2.167 EUR

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is, of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is, of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt

Zit je in collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
Dan kijken we naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden. We hebben daarvoor dan ook een attest nodig.

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt, of ooit hebt gegeven aan iemand. Die voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Daarnaast geldt die voorwaarde zowel voor de toekomstige referentiehuurder als voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning werd maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking en je bent in het bezit van een attest invaliditeit van minstens 66 %. Dat samen met een attest van je huisarts die verklaart dat je woning onaangepast is.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Je dient de eigendom te vervreemden/verkopen binnen het jaar na toewijzing van een sociale woning.

Inschrijving bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Om je in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Ben je ingeschreven in het wachtregister, dan kunnen wij je niet inschrijven.

Ter informatie: taalkennisverplichting (basistaalvaardigheid Nederlands)

Voldoende kennis van het Nederlands is een huurdersverplichting. Dat betekent dat je voldoende Nederlands moet begrijpen en kunnen spreken als je in een sociale huurwoning gaat wonen. Je krijgt 2 jaar de tijd om jouw taalvaardigheid te bewijzen, vanaf het moment dat je huurder geworden bent (dus 2 jaar NA aanvang van de huurovereenkomst), tenzij je vrijgesteld bent of uitstel gekregen hebt. Met basistaalvaardigheid Nederlands bedoelen we het niveau van Nederlands dat overeenstemt met niveau A2 van het ‘Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen’.  

Voldoe je nog niet, dan kan je contact opnemen met het ‘Agentschap Integratie en Inburgering’  contactpunt Dendermonde – Dendermondse Steenweg 16, 9300 Aalst of www.integratie-inburgering.be