Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Ik wil huren

Wie krijgt voorrang?

Vooraleer je een woning kunt huren bij stek92, moet je je inschrijven op onze wachtlijst. Dat kan enkel als je voldoet aan alle voorwaarden. Als je je vandaag inschrijft, dan kom je onderaan de wachtlijst te staan. Iedere keer dat er een woning wordt toegewezen, schuif je een plekje op. Op het moment dat je bovenaan staat en er een woning vrijkomt die aan jouw verwachtingen en gezinssamenstelling voldoet, dan krijg je deze toegewezen.

Er bestaan vanuit de wetgeving wel enkele voorrangsregels. Daardoor zijn er verschuivingen op de wachtlijst mogelijk en kan het zijn dat sommige kandidaten sneller een woning toegewezen krijgen.

Wie bepaalt of er een woning al dan niet geschikt is voor mij?

Huurwoningen worden toegewezen door het bestuursorgaan van stek92 of door een delegatie die door hen wordt aangesteld. Zij bepalen de geschiktheid van een woning voor kandidaat-huurders die bovenaan de wachtlijst staan.

De voorrangsregels voor kandidaat-huurders

1. Je bent zorgbehoevend of hebt een erkende handicap

Aangezien stek92 over woningen beschikt die zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking, kun je hier voorrang op krijgen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat jij comfortabel kunt wonen in een aangepaste woning.

2. Je hebt gelijk gekregen in een beroepsprocedure

Werd je als kandidaat-huurder door een onterechte beslissing van stek92 benadeeld bij de toewijzing van een woning? Dan krijg je voorrang op de wachtlijst en krijg je dus sneller een huurwoning toegewezen. Ook wanneer je van ons geen nieuwe beslissing ontving binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen, geniet je van deze voorrangsregel.

3. Je woont momenteel in een onbewoonbaar of ongeschikt verklaard pand

Woon je momenteel, alleen of met je gezin, in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard? En ben je daarnaast ook niet zelf verantwoordelijk voor de gebreken aan de woning? Dan krijg je voorrang op de wachtlijst. Die voorrang vervalt wanneer je verhuist of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wegvalt.

4. Je bent minderjarig en ontvoogd

Ben je wettelijk minderjarig en ben je ontvoogd? Dan krijg je voorrang op de wachtlijst.

5. Je moet je private woning meteen verlaten

Ben je kandidaat-huurder en moet je je private woning meteen verlaten? Dan kun je in sommige gevallen voorrang krijgen op de wachtlijst. Dit is echter afhankelijk van de situatie en moet bekeken worden met de dienst verhuur.

6. Je bent nog in afwachting van een gezinshereniging

Deze voorrangsregel geldt enkel als je aan het begin van je inschrijving hebt aangegeven dat je een gezinshereniging hebt aangevraagd of van plan bent. Stel dat er een woning vrijkomt die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin zit momenteel nog in het buitenland, dan krijg je op dat moment voorrang op een woning die is aangepast aan je huidige situatie.

7. Je woont al lang in een bepaalde stad of gemeente

stek92 heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven, zoals bepaald in ons interne toewijzingsreglement.

Voorrangsregels in AalstJe woont sinds je geboorte (of al 30 jaar) in Aalst.
Je bent minimaal 15 jaar inwoner (of je bent dat geweest).
Je hebt minstens 10 jaar in Aalst gewoond op de leeftijd van 25 jaar.
Je hebt in de periode van 10 jaar vóór de toewijzing, minstens 5 jaar in Aalst gewoond.
Voorrangsregels in BerlareJe bent in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing, minstens 3 jaar inwoner (of je bent dat geweest).
Je hebt in het verleden 10 jaar of meer in Groot-Berlare gewoond.
Voorrangsregels in BuggenhoutJe bent in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing, minstens 3 jaar inwoner (of je bent dat geweest).
Voorrangsregels in DendermondeJe woont sinds je geboorte in een deelgemeente van Dendermonde* waarin de toe te wijzen woning gelegen is.
Je woont sinds je geboorte in Dendermonde.
Je woonde in de periode van 15 jaar voor de toewijzing, minstens 10 jaar in Dendermonde
Je bent in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner (of je bent dat geweest).
Voorrangsregels in LebbekeJe woont sinds je geboorte in Lebbeke.
Je woont of woonde minimaal 10 jaar in Lebbeke
Je bent in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing, minstens 3 jaar inwoner (of je bent dat geweest).
Voorrangsregels in WaasmunsterJe woont sinds je geboorte (of al 30 jaar) in Waasmunster.
Je woont of woonde al minimaal 15 jaar in Waasmunster.
Je bent in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing, minstens 3 jaar inwoner (of je bent dat geweest).

De voorrangsregels voor huurders

1. Je woont momenteel te klein

Ben je al huurder bij stek92, dan kan het zijn dat je woning op een bepaald moment te groot of te klein wordt. De geboorte, adoptie of pleegzorg van een kind kan zorgen voor een gezinsuitbreiding, terwijl nestverlaters vaak zorgen voor een leegstaand bed. Als dat gebeurt, krijg je voorrang om te verhuizen naar een grotere of een kleinere woning, afhankelijk van je nieuwe gezinssituatie.

Hoe weet ik of ik te klein of te groot woon?

Of je al dan niet te klein woont, wordt bepaald door de ‘rationele bezetting’. Dat is de mate waarin een woning is afgestemd op het aantal bewoners en hun fysieke mogelijkheden. De exacte bepalingen staan beschreven in de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.

Je woont te groot wanneer het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan één. Woon je dus alleen en heb je drie slaapkamers, dan heb je twee slaapkamers teveel en woon je te groot.

Ben je echter een koppel met één kind en heb je vier slaapkamers, dan heb je maar één slaapkamer meer dan dat er bewoners zijn. Op dat moment woon je dus niet te groot.

2. Je moet je sociale assistentiewoning verlaten

Wanneer de zorgbehoevende persoon of de 65-plusser waarmee je samenwoonde niet langer bij jou woont, dan zal stek92 je vragen te verhuizen uit de ADL- of assistentiewoning. Op dat moment krijg je voorrang op de wachtlijst en krijg je sneller een nieuwe huurwoning toegewezen.

Mogelijke uitzonderingen

Aangezien sommige woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd zijn, kunnen ze onderhevig zijn aan een afwijkend toewijzingsreglement. Dat kan bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren.

stek92 kan afwijken van de toewijzingsregels in volgende situaties:

  • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een dakloze die door een sociale instantie zoals het OCMW of CAW wordt voorgedragen aan stek92
    • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
    • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
  • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen, mits er op de wachtlijst geen kandidaten ingeschreven staan die zich in dezelfde situatie bevinden.